Drago nam je da smo mi kao škola dobili priznanje IT Awards 2013.
Sanja KekićSOŠO sa domom učenika "Milan Petrović"

Kriterijumi sudjenja i Saveti

Kriterijumi sudija

IT proizvodi biće ocenjivani u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Inovatinovst, originalnost i kreativnost proizvoda koje uključuju tržište, izazove, konkurenciju i promenu potreba korisnika.
 • Funkcionalnost i Kvalitet
 • Poslovna politika i marketinška strategija
 • Mogućnost korišćenja proizvoda u skladu sa tržištem i upotrebom novih tehnolgoija

Softverska rešenja biće ocenjivana u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Inovatinovst, originalnost i kreativnost proizvoda koje uključuju tržište, izazove, konkurenciju i promenu potreba korisnika.
 • Funckionalnost i Inovativnost
 • Konkuretnost softvera
 • Poslovna politika i marketinška strategija

Internet rešenja biće ocenjivana u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Inovatinovst, originalnost i kreativnost website-a koja uključuju tržište, izazove, konkurenciju i promenu potreba korisnika.
 • Funkcionalnost i Inovativnost
 • Brzina učitavanja, Vidljivost i Konkuretnost
 • Korisnost/Dostupnost informacija
 • Poslovna politika i marketinška strategija

Edukacija biće ocenjivana u skladu sa sledećim kriterijumima

 • Inovatinovst, originalnost i kreativnost organizacije koja uključuju tržište, izazove, konkurenciju i promenu potreba korisnika.
 • Pristup znanju
 • Stručnost/Kvalitet znanja
 • Priznanja
 • Poslovna politika i marketinška strategija

Marketing i korisnička podrška biće ocenjivani u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Inovatinovst, originalnost i kreativnost marketinške kampanje/organizacije koja uključuju tržište, izazove, konkurenciju i promenu potreba korisnika.
 • Dokazi merljivih ciljeva/Zadaci i rokovi
 • Relavantnost i opravdanje strateškog pristupa koji je korišćen
 • Korporativna i socijalna odgovornost
 • Poslovna politika i marketinška strategija

Individualne nagrade biće ocenjivane u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Prednosti rada koji uključuju tržište, izazove, konkurenciju i uticaj na korisničke potrebe.
 • Inovativni duh/Orginalnost
 • Jedinstvene osobine i veštine koje doprinose uspehu
 • Nivo uticaja, strasti, odlučnosti/Uticaj na tržište

Kriterijumi za specijalna priznanja:

Specijalno priznanje za društveno odgovornu kompaniju biće ocenjivano u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Inovatinovst, originalnost i kreativnost kompanije koja uključuje tržište, izazove, konkurenciju i promenu potreba korisnika.
 • Odnos prema korisnicima
 • Originalnost i inovativnost
 • Angažovanost zaposlenih
 • Poslovna politika i rezultati
 • Korporativna i socijalna odgovornost

Specijalno priznanje za doprinos IT edukaciji biće ocenjivano u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Inovatinovst, originalnost i kreativnost kompanije koja uključuje tržište, izazove, konkurenciju i promenu potreba korisnika.
 • Edukativni doprinos i korisnost
 • Originalnost i Inovativnost
 • Poslovna politika i rezultati
 • Korporativna i socijalna odgovornost

Specijalno priznanje za životno delo biće ocenjivano u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • Uticaj na tržište i korisnike
 • Posvećenost
 • Originalnost i inovativnost
 • Vreme, količina i kvalitet doprinosa IT industriji

Saveti

 • Dobro proučite kriterijume i proverite da li ste u upitniku naveli ključne informacije za svaku stavku.
 • Proverite da li je vaš projekat u adekvatnoj kategoriji i da li su unosi u skladu sa kategorijom za koju ste izvršili nominaciju.
 • Sve informacije stavite u strukturu koja je gore navedena .
 • Pošto su kreativnost i inovativnost važne, svaki dodatni dokument vašu prijavu će činiti potpunijom i impresivnijom.
 • Objasnite šta želite da postignete i zašto.
 • Priložite dokaze o jakoj strategiji. Iznosite samo činjenice, nemojte se baviti predpostavkama.
 • Vodite računa da su vaši ciljevi u skladu sa rezultatima koje ste postavili.
 • Kada popunite upitnik, savetujemo Vas da pitate kolegu koji nije uključen u projekat za mišljenje.