Prijavili smo se za IT Awards jer je to redak primer takvog dogadjaja gde su svi u istoj poziciji i potpuno ravnopravni takmičari,  i gde ne postoji pritisak na sudije. Gde zaista najbolji pobedjuju. Zato je IT Awards svetao primer.
Darko VidićGreen Design

Lexmark

Lexmark International, Inc. nudi preduzećima svih veličina širok asortiman proizvoda za štampanje i izradu slika, softver, rešenja i usluge koje korisnicima omogućavaju da manje štampaju i više štede. Perceptive Software, samostalna softverska kompanija unutar kompanije Lexmark, vodeći je dobavljač softvera za upravljanje poslovnim sadržajem, koji omogućava organizacijama da jednostavno upravljaju celim životnim ciklusom dokumentacije i sadržaja, olakšava poslovne procese i pruža veću efikasnost u radu.

Stvaranje klijenata za ceo život
Uspeh kompanije Lexmark pokreće njen osećaj obaveze prema klijentima. Poslovnom vizijom „Klijenti za ceo život“ stvaramo lojalnost kupaca tako što ih slušamo, predviđamo njihove potrebe i radimo da bismo stvorili vrednost za njih.

Međunarodna prisutnost
Izveštaj kompanije Lexmark pokazuje 4 milijarde USD prihoda u 2010. godini, pri čemu otprilike 57% stiže iz međunarodne prodaje. Naši proizvodi se prodaju u više od 170 zemalja u Severnoj i Južnoj Americi, Evropi, na Bliskom istoku, u Africi, u Aziji, na Pacifiku i Karibima.

Odgovoran poslodavac i sused
Lexmark je društveno odgovorna kompanija u globalnoj zajednici. Trudimo se da održimo primenu najbolje prakse u oblasti održivosti, tj. da uravnotežimo ekonomska, ekološka i društvena pitanja.
Obavezali smo se da ćemo biti kompanija koja će potpuno poštovati ljudska prava, bezbedne uslove rada i ekološki zdravo poslovanje u sopstvenoj organizaciji i kod svojih partnera.