Nadamo se da ćemo opravdati poverenje koje su nam sudije ukazale i da ćemo se sledeće godine opet videti.
Slobodan DjinovićOrion telekom

Lexmark

Lexmark International, Inc. nudi preduzećima svih veličina širok asortiman proizvoda za štampanje i izradu slika, softver, rešenja i usluge koje korisnicima omogućavaju da manje štampaju i više štede. Perceptive Software, samostalna softverska kompanija unutar kompanije Lexmark, vodeći je dobavljač softvera za upravljanje poslovnim sadržajem, koji omogućava organizacijama da jednostavno upravljaju celim životnim ciklusom dokumentacije i sadržaja, olakšava poslovne procese i pruža veću efikasnost u radu.

Stvaranje klijenata za ceo život
Uspeh kompanije Lexmark pokreće njen osećaj obaveze prema klijentima. Poslovnom vizijom „Klijenti za ceo život“ stvaramo lojalnost kupaca tako što ih slušamo, predviđamo njihove potrebe i radimo da bismo stvorili vrednost za njih.

Međunarodna prisutnost
Izveštaj kompanije Lexmark pokazuje 4 milijarde USD prihoda u 2010. godini, pri čemu otprilike 57% stiže iz međunarodne prodaje. Naši proizvodi se prodaju u više od 170 zemalja u Severnoj i Južnoj Americi, Evropi, na Bliskom istoku, u Africi, u Aziji, na Pacifiku i Karibima.

Odgovoran poslodavac i sused
Lexmark je društveno odgovorna kompanija u globalnoj zajednici. Trudimo se da održimo primenu najbolje prakse u oblasti održivosti, tj. da uravnotežimo ekonomska, ekološka i društvena pitanja.
Obavezali smo se da ćemo biti kompanija koja će potpuno poštovati ljudska prava, bezbedne uslove rada i ekološki zdravo poslovanje u sopstvenoj organizaciji i kod svojih partnera.