Drago nam je da smo mi kao škola dobili priznanje IT Awards 2013.
Sanja KekićSOŠO sa domom učenika "Milan Petrović"

ZAIR


ZAIR
(akronim za „Zakon akcije i reakcije“) je autorska emisija Zorana Modlija posvećena tehnološkim komunikacijama, a ponajviše – reakcijama ljudi na hi-tech svet oko nas!
Već 12 godina distribuira se preko interneta i FM mreže prijateljskih i ZAIRU sklonih radio-stanica Srbije.