Po prvi put se kod nas pojavila relevantna organizacija koja svojim nagradama daje priznanja dobrim projektima. Pored velike podrške koju smo dobili u procesu nominovanja, kao glavni benefit učešća smatramo benchmark izveštaj koji smo dobili od stručnog žirija IT Awards-a. Ovaj izveštaj će nam biti smernica za dalji razvoj.
Miloš VučekovićPetfrendli

Najbolji u IT Edukaciji – Osnovna i srednja škola sa domom učenika „Milan Petrović“

 

IT edukacija/ IT događaj

dodeljuje se:

Osnovnoj i srednjoj školi sa domom učenika “Milan Petrović“

 

Škola  „Milan Petrović“ je namenjena kontinuiranoj edukaciji i rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom od rođenja do uključivanja u društvenu zajednicu.

Škola ima preko 1200 korisnika i namenjena je uzrastima od 3 – 50 godina starosti.

Primena metoda u nastavi i vannastavnim aktivnostima: Teacch metod, Pecs metod, Calendar metod, Hilton Perkins metod, Comunicative Language Teaching, Total Physical Response, Marte Meo International, Montessori metod, metod reedukacije psihomotorike, augmentativna i alternativna komunikacija…

Vannastavne aktivnosti: hor; tamburaški orkestar; školska pozorišta: “Putevima mašte”, “Teatar dobrih vibracija”; hor “Ison”; veliki broj sekcija

Posebni programi: dečja likovna kolonija “Između dva mosta”; humanitarna likovna kolonija “Na kanalu između dva mosta”; vajarska kolonija “Saška Šećerov”; “Moj ljubimac”; Dan merenja; Dan planete zemlje; Susret sa prijateljima

Izdavačka delatnost: Školski list “Koraci”; Stručna literatura

Priznanja: Veliki broj nagrada i priznanja učenicima, zaposlenima, školi, izdvajamo: “Svetosavska povelja” – Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije; “Povelja Miodrag Matić” – Društva defektologa Srbije

Doprinos stručnjaka škole reformskim procesima: Angažovanje na izradi reformskih dokumenta u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, zapošljavanja; Formiranje Odbora za brigu o osobama sa invaliditetom Grada Novog Sada

Saradnja: Nastavno-naučna baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehablitaciju u Beogradu i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu, saradnja sa svim subjektima koji doprinose rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom na lokalnom, pokrajinskom, republičkom i međunarodnom nivou.

Škola je specifična po opremljenosti tehnikom i upotrebom metoda koji poboljšavaju i olakšavaju život osobama sa smetnjama u razvoju.

Škola „Milan Petrović“ je razvila portal za učenje na daljinu pod nazivom „Milanče“  kako bi omogućila svima da prate nastavu ukoliko zbog zdravstvenih mogućnosti nisu u prilici da istoj prisustvuju.

 

 

 

Објављено у Novosti, Pobednici