U protekle tri godine IT Awards se bavio prepoznavanjem lidera na Srpskoj IT sceni – pojedinaca i grupa koji su generisali dodatnu vrednost i postigli inzvanredne rezultate, kako u zemlji, tako i izvan nje. Veoma je važno da se u ovoj industriji nagrađuju i promovišu oni koji guraju napred i ne prezaju ni od čega da ostvare svoje ciljeve. Svojim radom tako doprinose razvoju i napretku uspešne zajednice.
Marko MudrinicNetokracija

Kriterijumi sudjenja i Saveti

 

NAJBOLJA INDIVIDUALNA DOSTIGNUĆA

Namenjeno svim IT profesionalncima za demonstraciju njihovih distignuća.

Tražimo individue koje se idzavaju profesionalnošću u IT industriji. Ova nagrada je namenjena svima u svakom organizacionom nivou koji su na neki način doprineli razvoju i inovacijama u IT industriji, poboljšali poslovanje ili korisničke usluge. IT vendori mogu nominovati njihove klijente ili zaposlene, kompanije/agencije mogu nominovati pojedince kako bi ostvarili priznanje za sebe ili svoje kolege.

Ova nagrada će biti ocenjivana na osnovu četiri zadata kriterijuma:
Svakom kriterijumu pristupite odvojeno kada popunjavate upitnik.

 • Profesionalizam: posvećenost i doslednost i primena ciljeva da bi se obezbedila uspešna upotreba IT-a i kvalitetan pristup kroz lične vrednosti i radnu etiku.
 • Inovacija: korišćenje inovativnih pristupa, radnih navika ili tehnologije kako bi se stvorila prednost i poboljšao rad kompanije/agencije/usluge.   
 • Uzor: predstavljanje primera za kolege o važnosti IT-a u poslovanju i postavljanje standarda koji se očekuju od IT profeionalaca.
 • Merljivi uspeh: da li ste doneli merljive rezltate vešoj organizaciji kroz uključivanje IT-a tokom protekle godine i koji je vaš lični razvoj koji vam omogućava uspeh u budućnosti.

NAJBOLJA TEHNOLOŠKA DOSTIGNUĆA

Kategorija je namenjena inovativnim proizvodima hardvera i softvera, ili generalno IT usluga, koji su doprineli  razvoju ili poboljšanju IT industrije.

Proizvod ili usluga definisani kao aplikacija, usluga, uređaj ili tehnologija koje je dostupna većem broju korisnika. Tražimo da prepoznamo u Vama uspeh u razvoju, prodaji i implementaciji novih tehnologija.

Ova nagrada će biti ocenjivana na osnovu četiri zadata kriterijuma:
Svakom kriterijumu pristupite odvojeno kada popunjavate upitnik.

 • Inovacija: da li je proizvod/usluga prmenio nove tehnologije, stvorio drugačiji sistem rada ili doneo više korisnosti klijentima?
 • Funkcionalnost i Kvalitet:  napišite specifikaciju vašeg proizvoda/usluge/ softvera. Dajte nam razlog po čemu ste jedinstveni.
 • Merljivi uspeh: možete li da prikažete značajan komercijalni uspeh za vaš proizvod/uslugu?
 • Zadovoljstvo klijenata: da li postoje dokazi klijenata da su korišćenjem vašeg proizvoda/usluge poboljšali svoje poslovanje ili vas preporučuju? Budite slobodni da nam obezbedite linkove ka blogovima, testovima, prkazima i slično.

NAJBOLJA WEB DOSTIGNUĆA

Kategorija je namenjena najboljima u svojoj oblasti, onima koji su na neki način obeležili Internet i naš život.

Bilo da je u pitanju website kompanije, informativnog karaktera, edukacija, marketinški ili promotivni sadržaj vaš zadatak je da nam pokažete koja je to stvar koja vas odvaja od drugih. Tražimo najbolji dizajn, sadržaj i funkcionalnost na internetu.

Ova nagrada će biti ocenjivana na osnovu četiri zadata kriterijuma:
Svakom kriterijumu pristupite odvojeno kada popunjavate upitnik.

 •  Inovativni, originalni, kreativni pristup: koji uključuje stanje tržišta, iazove, konkurenciju i promenu korisničkih potreba.
 • Korisnost, Dostupnost i Konkurentnost:  objasnite po čemu se razlikujete od drugih i na koji način utičete na život onih koji koriste internet.
 • Merljivi uspeh: možete li da prikažete merljivi uspeh?
 • Poslovna politika i strategija za marketing: pišite o vašoj poslovnoj politici i strategiji za marketing nastup na tržištu i dajte nam razlog zašto ste jedinstveni.

SPECIJALNA PRIZNANJA

Kategorija je namenjena svim kompanijama i individuama koje mogu i ne moraju biti nominovane za IT Awards 2015.

U potrazi smo za onima koji su ostavili u protekloj godini najveći trag na društvo. Ova nagrada će se ocenjivati u skladu sa 4 kriterijuma: Značaj za tržište i klijente, Originalnost i Inovacija, Poslovna politika i rezultati i Korporativna i sojcijalna odgovornost.

Saveti

 • Dobro proučite kriterijume i proverite da li ste u upitniku naveli ključne informacije za svaku stavku.
 • Proverite da li je vaš projekat u adekvatnoj kategoriji i da li su unosi u skladu sa kategorijom za koju ste izvršili nominaciju.
 • Sve informacije stavite u strukturu koja je gore navedena .
 • Pošto su kreativnost i inovativnost važne, svaki dodatni dokument vašu prijavu će činiti potpunijom i impresivnijom.
 • Objasnite šta želite da postignete i zašto.
 • Priložite dokaze o jakoj strategiji. Iznosite samo činjenice, nemojte se baviti predpostavkama.
 • Vodite računa da su vaši ciljevi u skladu sa rezultatima koje ste postavili.
 • Kada popunite upitnik, savetujemo Vas da pitate kolegu koji nije uključen u projekat za mišljenje.